Main menu

Na začátku roku 2012 došlo ve firmě Rpress v Kralupech n/Vlt. k zásadní obměně zařízení na leptání hořčíkových štočků.

Byly instalovány dva nové leptací stroje z produkce německé společnosti STOMA. Dosavadní výrobní zařízení od stejné firmy, které bylo v Rpressu využíváno od roku 1997, už pomalu dosluhovalo, což bylo hlavním důvodem pro rozhodnutí investovat do nové technologie.

 

Dva instalované nové leptací stroje se vyznačují větší kompaktností, hmotností a stabilitou. Naprostou novinkou je potom systém a výkon jejich chlazení, který dokáže udržovat potřebnou nastavenou teplotu bez jakýchkoliv výkyvů. Udržení stálé teploty leptací lázně v průběhu celého procesu leptání na požadované úrovni je totiž klíčové pro dosahování vysoké kvality finálních produktů. Kromě toho jsou nové stroje schopny samy udržovat potřebnou hladinu leptací lázně a v průběhu leptacího procesu automaticky odpouštět nebo doplňovat její objemové množství. Další užitečnou novinkou je také odsávání výparů vznikajících v zařízeních v průběhu leptání. Velice důležitým prvkem z hlediska ochrany hygieny pracovního prostředí je rovněž umístění řídících jednotek mimo prostor, kde leptání probíhá. Obsluha strojů tak může sledovat a případně korigovat leptací proces ve zdravém prostředí, které je navíc vhodné i pro zmíněné řídící jednotky obsahující citlivou elektroniku.

A proč firma Rpress investovala do dvou totožných nových leptacích linek na výrobu hořčíkových štočků? Od roku 1993, kdy se výrobou hořčíkových štočků začala zabývat, poptávka po těchto štočcích neustále narůstala a počet zákazníků se rozšiřoval, takže při nastoleném trendu rychlosti produkce bylo třeba mít všechna zařízení pro všechny výrobní operace duplicitně, aby zákazník nikdy nepoznal, že některá část výrobního workflow byla mimo provoz, ať už z důvodu pravidelné údržby nebo případné poruchy. V tomto trendu hodlá Rpress samozřejmě pokračovat i nadále a i do budoucna udržovat akceschopnost své výroby na maximální úrovni jak z hlediska termínů dodávek, tak i obvyklé vysoké kvality produktů.